Séreignar-sparnaður

Áhyggjulausir dagar að lokinni starfsævi

Kvika banki hf. (Kvika) í samstarfi við Sparnað býður upp á tvær séreignarleiðir.

 

Þú getur dregið úr þeirri miklu tekjuskerðingu sem verður til við það að fara á eftirlaun.

Með því að greiða í séreignarsjóð tryggir þú þína framtíð með því að leggja fyrir til efri ára. Við hjá Kviku og Sparnaði leggjum okkur fram við að greina aðstæður okkar viðskiptavina.

Í boði fyrir rétthafa eru tvær ávöxtunarleiðir, Innlánaleið og Ævileið. Kvika er ábyrgðaraðili, vörsluaðili og eignastýrandi séreignarsparnaðarleiðanna.

 

 • Innlánaleið: Ávöxtun innlánsins tekur mið af verðtryggðum kjörum innlánsreikningsins Kviku Framtíð hjá Kviku yfir þriggja ára tímabil í senn. Reynist ávöxtun óverðtryggra innlánsreikninga, að frádregnu breytilegu álagi Kviku, hærri en ávöxtun Kviku Framtíðar á tímabilinu, er greiddur vaxtabónus sem nemur þeirri umframávöxtun.
  Innlánaleið 31. ágúst 2017

 

 • Ævileið: Fjárfest er í hlutabréfum, skuldabréfum, ríkisbréfum og innlánum. Hlutfall einstakra fjárfestingakosta er ákveðið af sjóðstjórum Kviku í samræmi við fjárfestingastefnu Ævileiðar.
  Ævileið 31. ágúst 2017

 

Með greiðslum í séreignarsjóð tryggir þú þér:

 • Mótframlag launagreiðenda, sem getur numið 2-4 % samkvæmt gildandi kjarasamningum.
 • Skattahagræði. Ekki er greiddur tekjuskattur af greiðslum sem fara í séreignarsjóð fyrr en við útgreiðslu og enginn fjármagnstekjuskattur greiðist af ávöxtun sjóðins.
 • Erfanleiki. Við andlát erfa maki og börn sparnaðinn að fullu og það greiðist enginn erfðafjárskattur.

 

 

Fáðu tíma í ráðgjöf

Pantaðu tíma hjá ráðgjafa og við svörum spurningum þínum með upplýsandi hætti.

 • Viltu greiða minna í vexti og verðbætur ásamt því að auka tekjuafgang af laununum þínum?
 • Viltu gera fjármálin skemmtilegri með lausn sem þjónar hagsmunum þínum og hjálpar þér að taka betri ákvarðanir í fjármálum?
 • Viltu tryggja þér lífeyrisgreiðslur út ævina svo þú getir átt notalega daga að lokinni starfsævi?
 • Viltu lágmarka hættuna af fjárhagslegum áföllum?
 • Viltu auka fjárhagslegt öryggi fjölskyldunnar?

Hafa samband